• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထရန္႔သည္ ထြစ္တာ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္ျပီး ေက်းဇူးတင္ဟု ဆုိသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ကြယ္၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထင္ရွားသိသာသည္

(GMT+08:00) 2018-04-12 09:36:17

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပုိေအာ္ အာရွ ဖုိရမ္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျပီး တံခါးဖြင္႔လုပ္ငန္း တုိးခ်ဲ႔ေရး ဆုိင္ရာ အေရးၾကီးေဆာင္ရြက္မွု ေလးရပ္ကုိ တင္ျပခဲ႔သည္။ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီးက ယင္းကုိ ခ်ီးက်ဴးျပီး အားေပးေထာက္ခံသည္ဟုလည္း ေဖၚျပၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔သည္ ထြစ္တာ ေဆာင္းပါး ထုတ္ျပန္ျပီး၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က အခြန္ေကာက္ယူေရးနွင္႔ ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းေရး ကိစၥဆုိင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရး သေဘာပါေသာ စကား ေျပာဆုိျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔နွင္႔ နည္းပညာ ကူးလူးဖလွယ္ေရး မူဝါဒ ဆုိင္ရာ ၄င္း၏ အခ်က္ျပျခင္း အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ ပုိမုိ ၾကီးမားေသာ တုိးတက္မွု ရရွိနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

တရုတ္ျပည္ ကုန္ပစၥည္း အေပၚ အခြန္ တုိးေကာက္ရန္ အားထည္႔ လွုံေဆာ္ ၾကံဆေနသည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထရန္႔၏ အထက္ပါ အေပၚယံ ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးေသာ ေဆာင္းပါးသည္ ေနာက္ကြယ္၌ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိေနသည္မွာ ထင္ရွား သိသာပါသည္။

ပထမ အခ်က္မွာ ယင္းသည္ ထရန္႔က နုိင္ငံတကာမိသားစု၏ ဖိအားေၾကာင္႔ မတတ္နုိင္၍ ေဖၚျပထားေသာ ဟန္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သတင္းဌာနက၊ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ၾကိဳးပမ္းမွုေၾကာင္႔ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိန္းသိမ္းသူ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ထရန္႔ကမူ အေမရိကန္အား ဦးစားေပးရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျပီး သြင္းကုန္နွင္႔ ကုန္သြယ္မွု အေပၚ ကန္႔သတ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္၏ လုပ္ရပ္မွာ ကြာဟခ်က္ ထင္ရွား သိသာပါေၾကာင္း ေရးသား ေဝဖန္ထားပါသည္။

တရုတ္နုိင္ငံက နုိင္ငံတကာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မွု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူနွင္႔ နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္မွု စည္းစနစ္ ထိန္းသိမ္းသူ ျဖစ္လာေနသည္႔ အခ်ိန္အခါတြင္ အေမရိကန္သည္ မတတ္သာ၍ ဟန္ျပျပီး မ်က္နွာ မပ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ႔ တရုတ္ျပည္အား ေက်းဇူးတင္ျခင္း ဟူသည္မွာ အမွန္အားျဖင္႔ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီး အထင္လဲြသြားေစရန္ ၾကံဆျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ အေကာက္ခြန္၊ ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းျခင္း၊ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ စသည္႔ တရုတ္ျပည္ တဆင္႔တုိး တံခါးဖြင္႔ေရး ေဆာင္ရြက္မွုကုိ တမင္ ေဖၚျပ၍ ေက်းဇူး တင္သည္ဟု ေျပာဆုိသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္ျပည္သည္ အေလွ်ာ႔ ေပးေနသည္ဟု အမ်ားတကာ ထင္ယူ ေစရန္နွင္႔ နွစ္နုိင္ငံ ကုန္သြယ္မွုတြင္ အားသာခ်က္ ရနုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တတိယ အခ်က္ ကေတာ႔ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္ အေပၚ နွစ္သိမ္႔မွု ေပးရန္နွင္႔ အေမရိကန္ ျပည္တြင္း နုိင္ငံေရးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္လည္း ထရန္႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ ျပည္တြင္း၌ ျပစ္တင္ေဝဖန္သံ မ်ားျပားေနျခင္းကုိ ေျဖသိမ္႔ လုိသည္။ ထရန္႔၏ ေက်းဇူးတင္ျခင္း ဟူသည္မွာ စင္စစ္အားျဖင္႔ အစုိးရ၏ ဗ်ဴဟာသည္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ေနျပီး တရုတ္ျပည္ဘက္က အေလွ်ာ႔ေပးေနျပီဟု အခ်က္ ျပလုိျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ တရုတ္ျပည္အား ရည္စူးေသာ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြသည္ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုကုိ ဟန္႔တားရန္နွင္႔ ၄င္း၏ ဗုိလ္က် စုိးမုိးမွုကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မွု တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေခါင္းေအးေအး ထားျပီး ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိရွိျဖင္႔ ရင္ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ကုန္သြယ္မွု ကာကြယ္ေရးစစ္ပဲြ ေအာင္ပဲြရသည္ အထိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

   Webradio