• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္သည္ WTO ၏ အာဏာၾသဇာကုိ ထိခုိက္ျပီး နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္မွု စည္းစနစ္ အေပၚ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရန္စျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-04-10 12:28:33

မၾကာမီက အေမရိကန္ အစုိးရသည္ "၃၀၁ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွု" ရလဒ္အရ အခြန္ တုိးေကာက္ရန္ တရုတ္ကုန္ပစၥည္း စာရင္းဇယား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ႔သည္႔အျပင္ အခြန္ တုိးေကာက္ရန္ တစ္ဆင္႔တုိး ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

တရုတ္ နုိင္ငံျခား စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး တကၠသုိလ္ WTO ေရးရာ သုေတသနဌာန ဌာနမွဴး ထူရႊင္ခၽြမ္၊ တရုတ္ လူမွုသိပံၸပညာ တံခြန္အသင္းၾကီး ကမၻာ႔ စီးပြါးေရးနွင္႔ နုိင္ငံေရး သုေတသနဌာနမွ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးရုံး ဥကၠ႒ တုန္ယန္ အပါအဝင္ တရုတ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ အေမရိကန္၏ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ WTO ၏ အာဏာၾသဇာကုိ ထိခုိက္ျပီး WTO မူနွင္႔ စိတ္ဓါတ္ကုိ ေက်ာခုိင္းကာ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးေလာကဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ျပင္းထန္ ဆုိးဝါးစြာ နင္းေခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး စည္းစနစ္ အေပၚ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရန္စျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

   Webradio