• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရႊန္အန္း ဇုန္သစ္တြင္ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင္႔ ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမာစြာ တုိးတက္ေန

(GMT+08:00) 2018-04-02 09:31:16

ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ျပည္ ရႊန္အန္း ဇုန္သစ္ တည္ေထာင္သည္႔ ၁ နွစ္ျပည္႔ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ရွီက်င္႔ဖိန္ တင္ျပေသာ "ကမၻာၾကီးဆုိင္ရာ အျမင္၊ ကမၻာ႔ စံခ်ိန္စံနွုန္း၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ၊ အဆင္႔ျမင္႔ စီမံခ်က္" ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုိအပ္ခ်က္နွင္႔အညီ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ တစ္နွစ္အတြင္း ရႊန္အန္း ဇုန္သစ္တြင္ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင္႔ ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝ တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ တုိးတက္မွုမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဟုိေပ ျပည္နယ္တြင္ ရႊန္အန္း ဇုန္သစ္ ထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔သည္။ အရင္တုန္းက ဆုိလွ်င္ ရႊန္အန္း ဇုန္သစ္တြင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လုံးဝ မရွိေပ။ ယခု ရႊန္အန္း ဇုန္သစ္၏ နံပါတ္ ၁ အမွတ္အသား အေဆာက္အဦး ျဖစ္သည္႔ ရွံဳအန္း ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မွုေပး စင္တာ ပင္မ အေဆာက္အဦးကုိ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးပါျပီ။ ပီကင္း - ရႊန္အန္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ ရထားလမ္းကုိလည္း စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနျပီ။ အထက္ပါ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၂၅၀ ခုတ္ေမာင္းနုိင္ေသာ ရထားလုိင္းကုိ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္မည္႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္နွင္႔ တစ္ခ်ိန္တည္း အသုံးျပဳမည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio