• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းသည္ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္

(GMT+08:00) 2018-03-15 09:27:54

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္နွင္႔ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက၊ မၾကာမီက မဲအျပတ္အသတ္ျဖင္႔ အတည္ျပဳခဲ႔ေသာ နုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္ လက္ေတြ႔အေျခအေနနွင္႔ ျပည္သူ႔ဆနၵနွင္႔ ကုိက္ညီေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အဂတိလုိက္စားမွု တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ နက္ရွိဳင္းေသာ အဓိပၸါယ္ ပါရွိေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္သူ၊ ပီကင္း က်င္းခ်င္ထုံဒါ ေရွ႔ေနဌာန  တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ လ်ဴဟုန္ယူက၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၁၄ နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ နုိင္ငံေတာ္ အေျခအေန၊ လူမွုေရး အေျခအေနနွင္႔ ျပည္သူလူထု အေျခအေနမ်ား အားလုံး ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္ပြါးခဲ႔ျပီ ျဖစ္သျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ သင္႔ေတာ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေကာ္မတီဝင္၊ ေဟာင္ေကာင္ ေရွ႔ေနမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ စူေရွာက္ခ်ံဳးက၊ ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ ထူေထာင္ျပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ဆုိင္ရာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္မွုမ်ားကုိ သီးသန္႔ စုံစမ္း စစ္ေဆး အေရးယူမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမွာ သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာက်င္႔သုံးျခင္း အေပၚ ကန္႔သတ္မွုထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေခတ္နွင္႔တေျပးညီျဖစ္သည္႔ စီမံခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio