• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လြန္ခဲ႔သည္႔ ၃ ႏွစ္အတြင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ အာမခံေပးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2018-03-13 16:14:47

        ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ျပည္တြင္းေရးရာ တရားဥပေဒ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ က်န္႔ခ်န္ကြန္းက ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစ၍ လြန္ခဲ႔သည္႔ ၃ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ျပည္တြင္းေရးရာ တရားဥပေဒ ေကာ္မရွင္သည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ အာမခံေပးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းကို အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ သုေတသန အစီရင္ခံစာကို တင္ျပကာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အခြင္႔အေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ဘက္စံု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio