• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မင္႔စကက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ဥေရာပသမဂၢဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပး

(GMT+08:00) 2018-03-13 14:21:55

   ဥေရာပသမဂသည္ မင့္စကက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူကရိန္ႏိုင္ငံတြင္ခရီးလွည့္လည္ေနေသာ ဥေရာပသမဂသံတမန္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး ေပၚလစီအဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္ မိုဂယ္ရီနီက ယမန္ေန႔ ၁၂ ရက္ေန႔က ကီးယက္ျမိဳ႔ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio