• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ၾသစေၾတးလ်-အာဆီယံ အထူး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသုိ႔ ဟုန္စိန္ တက္ေရာက္မည္

(GMT+08:00) 2018-03-13 12:11:01

ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္စိန္သည္ အစုိးရအဆင္႔ျမင္႔ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ၾသစေၾတးလ်- အာဆီယံ အထူး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟု၊ တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အဆုိပါထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏မူေဘာင္အတြင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟုန္စိန္သည္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ လက္တြဲျပီး ႏုိင္ငံတက အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio