• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဂ်ာမဏီ၊လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စက္မႈလုပ္ငန္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေရာင္းခ်မႈပမာဏ သမုိင္းတြင္ စံခ်ိန္သစ္တင္

(GMT+08:00) 2018-03-13 12:10:31

ဂ်ာမဏီ အီလက္ထရြန္နစ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုပ္ငန္းအသင္း(ZVEI)မွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဂ်ာမဏီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စက္မႈလုပ္ငန္း ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ ယူရိုေငြ ၁၉၁.၂ဘီလီယံရွိျပီး သမုိင္းတြင္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္း၏ေရာင္းခ်မႈပမာဏတုိးႏႈန္းသည္ ၇.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၏ ေရာင္းခ်မႈပမာဏသည္ ယူရုိေငြ ၁၉၆ဘီလီယံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္ဟု၊ စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio