• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ ရုရွား လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ပုိ႔ကုန္သည္ သြင္းကုန္ကုိေက်ာ္လြန္မည္

(GMT+08:00) 2018-03-13 11:54:33

ရုရွား သမၼတ ပူတင္က၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ ရုရွားနုိင္ငံ၏ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ သြင္းကုန္ကုိေက်ာ္လြန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရုရွား ျပည္လုံးဆုိင္ရာ လယ္ယာထြက္ကုန္ ဖုိရမ္၌ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရုရွား လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ စာရင္းအရ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ရုရွား၏ လယ္ယာထြက္ကုန္နွင္႔ အစားအစာ ပုိ႔ကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio