• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နိုင္ငံတကာမိသားစုၾကီးအေနနွင္႔၊ လူ႔အခြင္႔အေရး အေရးေတာ္ပံု တြန္းအားေပး ရန္ ဖိလစ္ပိုင္၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ အားေပးေထာက္ခံသင္႔ဟု တရုတ္ဆို

(GMT+08:00) 2018-03-13 10:44:53

      တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ လို႔ခန္းက၊ ကုလသမဂၢ      လူ႔အခြင္႔အေရးမဟာမင္းၾကီးရံုးအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာမိသားစုၾကီးမွ သက္ဆိုင္ရာဘက္မ်ား အေနနွင္႔၊ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵကို မွန္ကန္စြာ သေဘာထားျပီး၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးတားျမစ္ပိတ္ပင္ေရးနွင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၌ ဖိလစ္ပိုင္မွ ရရွိခဲ႔သည္႔ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ ဘက္စံုျပီး တရားမွ်တစြာ ရႈျမင္သံုးသပ္ကာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၏ ဝိေသသထူးခ်ားခ်က္နွင္႔အညီ၊ လူ႔အခြင္႔အေရး အေရးေတာ္ပံု တြန္းအားေပးေရး၌ ဖိလစ္ပိုင္ ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ အားေပးေထာက္ခံသင္႔ေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio