• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ထရမ္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္

(GMT+08:00) 2018-03-10 13:50:36

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၉ရက္ေန႔က ခ်ိန္းထားသည့္ အတိုင္း အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ္႔ႏွင္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန၊ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ နက္ရိႈင္းစြာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ထရမ္႔က မၾကာမီက ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ တိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထား ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုးရီးယား အဆင္႔ျမင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ ဘက္အသီးသီးမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္းသည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင္႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားအၾကား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရန္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္မွ ေထာက္ခံခ်က္က မွန္ကန္သည္ကို အျဖစ္မွန္မ်ားသည္ ျပဆိုေနေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးတြင္ တရုတ္ျပည္မွ အေရးႀကီး အခန္းက႑ အေပၚ အလြန္ ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး လြန္စြာ အေလးထားေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ ေႏြးေထြးစြာ ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းမဲ႔ေစေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ၄င္းျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းရန္ စဲြကိုင္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန၌  ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းမဲ႔ေစေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္လည္ တက္လွမ္းေစေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး ေျမာက္ကုိးရီးယားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က သတ္မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင္႔လည္း ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ သမၼတ ထရမ္႔၏ တက္ႂကြေသာ လိုအပ္ဆႏၵကို ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင္႔ ေျမာက္ကိုးရီးယား အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio