• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္

(GMT+08:00) 2018-02-14 17:06:37

        မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးျဖင္႔ အဆင္႔ပိုျမင္႔ေသာ တံခါးပြင္႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို ဆက္တိုက္ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ေခတ္မီေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ဘက္စံု တံခါးပြင္႔ အေျခအေနသစ္ကို ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္က ယူဆသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio