• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဘီလ္ဂိတ္ႏွင္႔ဇနီးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေၾကညာစာထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-02-14 14:40:42

   ယမန္ေန႔ ၁၃ ရက္ေန႔က ဘီလ္ဂိတ္ႏွင္႔ဇနီးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေၾကညာစာကို ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ရာ ဂိတ္္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တရုတ္ႏုိ္င္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္မွ နည္းပညာႏွင္႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အျခားႏုိင္ငံမွ ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ရန္ ကူညီေထာက္ပ႔ံမည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio