• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာဆုိင္ရာႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးစနစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္အစည္းအေဝးကို မနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-02-14 14:39:58

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးစနစ္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး BCM ကို ယမန္ေန႔ ၁၃ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ ၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုဝန္ႀကီးခုန္ရႊမ္ယုတ္ ႏွင္႔ ဖိလစ္ပို္င္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန မူဝါဒဆိုင္ရာ ဒုဝန္ႀကီးမာနာလုိတုိ႔သည္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို အသီးသီးဦးေဆာင္ၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္တုိ႔က ယခုအႀကိမ္အစည္းအေဝးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ညွိႏႈိင္းေရးစနစ္သည္ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တည္ၿငိမ္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား ခဲ႔သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio