• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈ ေငြေၾကးပမာဏ တစ္ဆတိုးလာ

(GMT+08:00) 2018-02-14 14:34:38

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာ Global New Light of Myanmarမွ ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္ သတင္းအရ ျမန္မာႏို္င္ငံ ယခုဘာႏွစ္(၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔အထိ)တြင္ ဆန္စပါ တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၂သန္း ၈သိန္း ၂ေသာင္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇၆သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏႏွင့္ ရရွိေသာေငြေၾကးသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဘာႏွစ္၏ တန္ခ်ိန္ ၁သန္း ၁သိန္း ၃ေသာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၂သန္းထက္ တစ္ဆတိုးလာခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္စိုက္မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio