• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္​ဒို​နီး​ရွား ဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္း ေမလတြင္ ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

(GMT+08:00) 2018-02-13 16:01:21
အင္ဒိုနီးရွားဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ အစုိးရအမိန္႔ႏွင္႔ ေျမယာငွါးသံုးျခင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ ့ရ၍ စီမံကိန္းတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကာလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားအဏၰဝါေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ႀကီးဌါနက ေျမယာငွါးသံုးျခင္း ျပႆနာကို အခ်ိန္တုိအတြင္း အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းျပီး အင္ဒိုနီးရွားဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္း ျမန္နွုန္းျမင္႔ ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု အင္ဒုိနီးရွား Guo Ji Ri Bao သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ကိုးကား၍ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနဝက္ဆုိက္တြင္ ေဖၚျပပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားဂ်ာကာတာ-ဘန္ေဒါင္းျမန္နွုန္းျမင္႔ရထားလမ္း စီမံကိန္းရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၅၉၀၀ရိွၿပီး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႔ရ၍ ၂ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio