• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

(GMT+08:00) 2018-02-12 16:46:00

 

 

 

 

 

 

 

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔၌ ဟြာယြမ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားရြာသစ္ ႏွစ္သစ္ကူးႀကိဳဆိုပြဲကို က်င္းပခဲ႔သည္။ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္္သူ ၅၀၀၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ေဒသခံအရပ္သူအရပ္သားမ်ား၊ ပါတီေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔အတူ မုန္႔လံုးေရေပၚကိုစား၊ ႏွစ္ခ်ိဳးစပ္စာတန္းကို ကပ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ၾကည္႔ရႈရင္းႏွင္႔ တရုတ္ရုိးရာႏွစ္သစ္ကို အတူတူႀကိဳဆုိခဲ႔သည္ဟုစီအာအုိင္သတင္းအရသိရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ေနထိုင္မႈႏွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲပံ႔ပုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္စုံလက္ေတြ႔က်က်ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစေရးေျခလမ္းကို လ်င္ျမန္ေစရန္ ထံုက်ီခရုိင္သည္ ယြမ္သန္း ၁၂၀၀ ကို ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆက္ ထုတ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လူ ၂ ေသာင္းအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘက္စံုအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

   Webradio