• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ အင္ဒိုနီးရွားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၄၀၀ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

(GMT+08:00) 2018-02-12 15:22:31

အင္ဒိုနီးရွားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဒု ဥကၠဌ ဖာရတ္က ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၄၀၀ရွိျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀တိုးလာျပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရရွိေသာ ရင္းႏွီးေငြစုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါရွိေၾကာင္း မၾကာမီက ဂ်ာကာတာျမိဳ႔၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား Guo Ji Ri Baoသတင္းစာ၏ သတင္းကိုကိုးကား၍ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌါန ဝက္ဘ္စိုက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio