• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ပထမလCPIမွာ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁.၅ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ား

(GMT+08:00) 2018-02-09 14:55:33

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဌာနမွ ယေန႔ ၉ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ပထမလ CPI ႏွင္႔ PPI စာရင္းအရ CPI သည္ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁.၅ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားေၾကာင္း၊ PPI မွာ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ားေၾကာင္း၊ CPI ႏွင္႔ PPI တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ ပုိင္းကထက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းေၾကာင္းသိရသည္။

   Webradio