• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကမၻာ႔ က်န္းမာေရးအေရးေပၚ အရန္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တည္ေထာင္ရန္ WHOေမွ်ာ္လင္႔

(GMT+08:00) 2018-02-09 13:40:25

        ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ တာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ Tedros သည္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္႔ေနာက္ပိုင္း မိမိ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

        Tedrosက ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔သည္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးအခင္းမ်ားႏွင္႔ ေရာဂါသစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားသည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio