• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္လူမ်ိဳး၏ လုံျခံဳေရး ခံစားမွုဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား

(GMT+08:00) 2018-02-09 09:44:17

မၾကာမီက တရုတ္အစုိးရသည္ ေဒသအရပ္ရပ္မွ လူဆုိးလူမုိက္ဂုိဏ္းအဖဲြ႔မ်ားအား တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တေလွ်ာက္လုံးဆုိသလုိ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ေနထုိင္မွုပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးနုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။  သက္ဆုိင္ရာစာရင္းအရ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ ျပည္တြင္း၌ ျပင္းထန္ ဆုိးဝါးေသာ အၾကမ္းဖက္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္မွု ပမာဏမွာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ကထက္ ၅၁ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း ေလ်ာ႔နည္းလာျပီး ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ရပ္ရြာ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမွု အေပၚ ေက်နပ္မွုနွုန္းသည္လည္း ၉၅ ႔၅၅ အထိ တုိးလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာ လုံျခံဳ တည္ျငိမ္ျခင္းနွင္႔ စီးပြါးေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက ကမၻာၾကီးအား ျပသေနေသာ ရသအေျမာက္ဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္မွု တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ ပါျပီ။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio