• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္ ပင္လယ္ သိပံၸပညာရွင္မ်ား ပူးတဲြ စူးစမ္းေလ႔လာမွု ျပီးဆုံး

(GMT+08:00) 2018-02-09 09:41:57

တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ကင္စြမ္က၊ တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္ သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ ဖိလစ္ပုိင္ ကၽြန္းစု အေရွ႔ဘက္ ပင္လယ္ေဒသ၌ ပူးတဲြ စူးစမ္း ေလ႔လာေရးလုပ္ငန္း ျပီးေျမာက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ကင္စြမ္က၊ ယခုအၾကိမ္ ပူးတဲြ စူးစမ္းေလ႔လာသည္႔ ပင္လယ္ေဒသသည္ ဖိလစ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပင္လယ္ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေစာေစာကတည္းက မီဒီယာတုိ႔ မွန္းဆေသာ Benham Rise  ေဒသ၌ တည္ရွိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဖိလစ္ပုိင္၏ သက္ဆုိင္ရာ ပင္လယ္ေဒသ၌ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ခြင္႔နွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ကုိ ေလးစားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ကင္စြမ္က၊ တရုတ္ သိပံၸပညာတံခြန္အသင္းၾကီး၏ သိပၸပညာ စူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ သိပၸံပညာရွင္ ၄ ဦးကုိလည္း တင္ေဆာင္ျပီး ပူးတဲြ စူးစမ္း ေလ႔လာမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ စူးစမ္းေလ႔လာေရး ေဒတာမ်ားကုိ နွစ္နုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာ သိပၸနည္းပညာဌာနတုိ႔ အတူ မွ်ေဝၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio