• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီအျမဲတမ္းအစည္းအေဝးကို လီေခ႔ခ်န္ႀကီးမွဴးက်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-02-08 14:16:40

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္သည္ ယမန္ေန႔ ၇ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီအျမဲတမ္းအစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ႔ရာ ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆုိင္ရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာကို ၾကားနာၿပီး ေစ်းကြက္စနစ္ျဖင္႔ ေၾကြးၿမီကို အစုရွယ္ယာသုိ႔ ေျပာင္းလဲသည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တစ္ဆင္္႔တုိးက်င္႔သံုးရန္စီမံခ်က္ခ်ကာ အျမန္ေခ်ာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာယာယီစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ႔သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio