• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ပထမဆုံး န်ဴကလီးယား လုံျခံဳေရးဥပေဒ စတင္ အာဏာတည္

(GMT+08:00) 2018-02-08 09:12:47

တရုတ္ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳေရးဥပေဒကုိ ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ အာဏာတည္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကုိ လုံျခံဳစြာ အသုံးျပဳနုိင္ရန္နွင္႔ န်ဴကလီးယား အေဆာက္အအုံနွင္႔ န်ဴကလီးယား ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း လုံျခံဳမွုကုိ အာမခံ ေပးနုိင္ရန္အတြက္ ယင္းဥပေဒတြင္ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွု စံခ်ိန္စံနွုန္းမ်ားကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အရာရွိက၊ န်ဴကလီးယား ဥပေဒ က်င္႔သုံးျခင္းသည္ န်ဴကလီးယားလုပ္ငန္း ဆက္တုိက္ လုံျခံဳစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ နုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳမွု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြါး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ Belt and Road လုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ နုိင္ငံျခား၌ န်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္း ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး စသည္႔လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အာမခံ ေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio