• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား လူမွုေရး တာဝန္ဝတၱရား စကၠဴျပာစာတမ္း ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-01-26 10:00:01

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဓနဥစၥာ ၾကီးၾကပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ အေထြေထြေရးရာ ဦးစီးဌာနနွင္႔ တရုတ္ လူမွု သိပၸံပညာ တံခြန္အသင္းၾကီး လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ လူမွုေရး တာဝန္ဝတၱရားဆုိင္ရာ သုေတသနဌာနတုိ႔သည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား လူမွုေရး တာဝန္ဝတၱရား စကၠဴျပာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းစကၠဴျပာစာတမ္းအရ၊ အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရး၏ အေရးၾကီး ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္ အျဖစ္နွင္႔ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ဖဲြ႔စည္းပုံ တုိးျမွင္႔ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမွု စြမ္းအား တုိးျမွင္႔ေရး စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အစားထုိး မရေသာ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ အျမတ္အစြန္း စုစုေပါင္း ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၁၄၀၀ ရွိျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကထက္ ၁၅ ႔ ၂ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ ၅ နွစ္အတြင္း အျမင္႔ဆုံးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio