• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္အစုိးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ၾကားနာ

(GMT+08:00) 2018-01-25 09:22:24

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္၊ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေခၚယူက်င္းပျပီး ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာအေပၚ ဒီမုိကေရစီ ပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကုိ ၾကားနာခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အေရးၾကီး အနၱရာယ္မ်ား ေျဖရွင္းေရးနွင္႔ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ဆင္းရဲသူမ်ားအား တိက်မွန္ကန္စြာ အကူအညီေပးေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွု ျပဳျပင္ေရးနွင္႔ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတုိ႔သည္ လာမည္႔ သုံးနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ား အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ ေနထုိင္မွုဘဝ ရရွိေရးဆုိင္ရာ အဓိက တာဝန္မ်ား ျဖစ္ျပီး ယခု အၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔သည္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio