• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၄၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးဖုိရမ္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-01-23 09:24:32

၄၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ စီးပြါးေရးဖိုရမ္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ဆြစ္ဇာလန္ နုိင္ငံ ဒါဗုိ႔စ္ျမိဳ႔၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္ ဖုိရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ျခားနားေသာ ကမၻာၾကီး၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တုိးျမွင္႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ဒါဗုိ႔စ္ဖုိရမ္၏ အစည္းအေဝး ၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ စီးပြါးေရး ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ မတူျခားနားေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ျခင္း၊ အင္အား မ်ိဳးစုံ တည္ရွိ ေနေသာ ကမၻာၾကီး၊ လူမွုေရးဆုိင္ရာ သေဘာကဲြလဲြမွုမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးနွင္႔ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေသာ စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ စသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ၇၀ ဦးနွင္႔ အေရးၾကီး နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ၃၈ ဦးတုိ႔သည္ ယခုအၾကိမ္ ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio