• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး က႑စုံ ပုံမွန္ တုိးတက္လာေန

(GMT+08:00) 2018-01-22 09:34:02

လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ ရုပ္ေထြးေပြလီေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြါးေရး အေျခအေနကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္ တရုတ္ျပည္၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကထက္ ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ၇ နွစ္အတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဂ်ီဒီပီ တုိးနွုန္း တုိးျမွင္႔လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ စီးပြါးေရး စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၈ ေသာင္း ေက်ာ္ျပီး ယြမ္ ဘီလီယံ ၈၂၇၀၀ အထိ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ ယခု တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ က႑စုံ ပုံမွန္ တုိးတက္လာေနျပီး စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံမွာ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေနသည္ဟု သုံးသပ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ အစုိးရက မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွုနွုန္းမွာ ၁ ႔၆ ရာခုိင္နွုန္း ရွိေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ ေနရာသစ္မွာ ၁၃ သန္းေက်ာ္ တုိးလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္အထိ နုိင္ငံေတာ္၏ အရန္ နုိင္ငံျခားေငြ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၁၄၀ နီးပါး ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

    တရုတ္ ဗဟုိ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း အစည္းအေဝးတြင္၊ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ ျမန္နွုန္းျမင္႔ တုိးတက္ေရး အဆင္႔ကာလမွ အရည္အေသြးျမင္႔မားစြာ တုိးတက္ေရး အဆင္႔ကာလသုိ႔ ေျပာင္းလဲျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။

   Webradio