• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာ

(GMT+08:00) 2018-01-19 09:39:43

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၈၂၇၀၀၀ ခန္႔ ရွိျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ကထက္ ၆ ႔၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ နင္ဂ်ီေက်က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔တစ္နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ ပုံမွန္ လည္ပတ္လာျပီး လ်ာထားသည္ထက္ ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ စီးပြါးေရး အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ တုိးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

နင္ဂ်ီေက်က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ပုိ႔ကုန္ တုိးတက္နွုန္းမွာ ၁၀႔ ၈ ရာခုိင္နွုန္း ျဖစ္ျပီး သြင္းကုန္ ပမာဏသည္လည္း ၂၀ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ တုိးလာေၾကာင္း၊ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး တုိးတက္မွု အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မွုနွုန္းမွာ ၃၀ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio