• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏွင္႔ အီရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္

(GMT+08:00) 2018-01-14 11:59:37

ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိက ခ်ိန္းထားသည့္ အတိုင္း အီရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဇာရစ္ဖ္ႏွင္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ရာ အီရန္ ႏ်ဴက လီးယား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ တရားဝင္ စစ္ေဆး အတည္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင္႔ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးတို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး၏ ဘံုလိုအင္ဆႏၵႏွင္႔ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ အီရန္က ေခါင္းေအးေအးထား၍ စာခ်ဳပ္ပါ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ဆက္လက္ ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္နာက်င္႔သံုးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ အီရန္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘက္မ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစု ႀကီးႏွင္႔အတူ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံၿပီး ၄င္းအေရးႀကီးသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္  အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာအခန္းက႑မွ ဆက္လက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio