• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၇၇ႏိုင္ငံအုပ္စုႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ဟု ကူတယ္ရက္စ္ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-01-13 12:02:15

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကူတယ္ရက္စ္က ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးႏွင္႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ရင္ဆိုင္ေရး အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၇၇ႏိုင္ငံအုပ္စုႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သည္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio