• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္၏ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အား ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရ

(GMT+08:00) 2018-01-13 12:00:44

     တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ ဒုအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ုပ္ေရး ေဒသ အေျခခံ ဥပေဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ လီေဖက ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ စနစ္သည္ တရုတ္ျပည္၏ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား အာမခံေပးေၾကာင္း၊ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင္႔ အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ား အေပၚ ဗဟိုအစုိးရမွ ဘက္စံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင္႔အား ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က မကာအိုတြင္ ေျပာၾကားသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio