• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တစ္ကမၻာလံုးတြင္ "ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာဆိုျခင္း"စာအုပ္ ဒုတိယအုပ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈ ပမာဏ ၁၀သန္းေက်ာ္ရွိ

(GMT+08:00) 2018-01-13 12:00:01

ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ ထုတ္ေဝေရး ဌာနသည္ တရုတ္ႏွင္႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင္႔ "ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာဆိုျခင္း"စာအုပ္ ဒုတိယအုပ္ကို တစ္ကမၻာလံုးတြင္  ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔ အထိ စုစုေပါင္း ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈ ပမာဏမွာ ၁၀သန္းေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio