• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယား အဖုိးတန္ သစ္ပင္မ်ိဳး မ်ိဳးပြါးစခန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-01-12 09:23:20

တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယား နုိင္ငံတုိ႔သည္ ဆန္စပါး သုေတသနျပဳ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ ကေမၻာဒီးယား၌ အဖုိးတန္ သစ္ပင္မ်ိဳး မ်ိဳးပြါးစခန္း တည္ေဆာက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဝူၾကည္႔မင္က၊ တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔သည္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ အျပန္အလွန္ ျဖည္႔စြက္နုိင္ဖြယ္ရာ မ်ားျပားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio