• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္ႏွင္႔ ဟုန္ဆင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-01-11 21:03:57

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေဆာက္အအံုတြင္ ကေမၻာဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုန္ဆင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က တရုတ္ျပည္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ႏွစ္၆၀ျပည့္ႏွစ္ကို အခြင္႔ေကာင္း အျဖစ္ ယူၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အနက္အဓိပၸါယ္ ပါရွိေသာ တရုတ္- ကေမၻာဒီးယား ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို လက္တဲြ တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုန္ဆင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၏ ယခုအႀကိမ္ ကေမၻာဒီးယား ခရီးစဥ္သည္ ကေမၻာဒီးယား-တရုတ္ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တစ္ဆင္႔တိုး ခိုင္ၿမဲေစၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အဆင္႔သစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio