• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးရန္ တရုတ္ တုိက္တြန္း

(GMT+08:00) 2018-01-11 09:01:53

လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဖႏြမ္းပင္ျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ နုိင္ငံ ၅ နုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ လာမည္႔ အဆင္႔ကာလ၌ လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား လက္တဲြ ခ်မွတ္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ လမ္ဆန္-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွုဇုန္ တည္ေထာင္ေရးနွင္႔ လမ္ဆန္-မဲေခါင္ နုိင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပကာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေသာနုိင္ငံမ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးမွု ရရွိခဲ႔ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေရအရင္းအျမစ္၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ က်န္းမာေရးနွင္႔ ေဆးဝါးကုသေရး စသည္႔နယ္ပယ္မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးရန္လည္း တုိက္တြန္းခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio