• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈ ခုနွစ္ တရုတ္ ေႏြးဦးပဲြေတာ္ ေရွ႔ပုိင္းေနာက္ပုိင္း ကာလတြင္ ခရီးသည္ သန္း၃၀၀၀ နီးပါး ပုိ႔ေဆာင္မည္

(GMT+08:00) 2018-01-10 09:55:27

မၾကာမီက က်င္းပေသာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ လ်န္ေဝလ်န္က၊ ယခုနွစ္ ေနြဦးပဲြေတာ္ ေရွ႔ပုိင္း ေနာက္ပုိင္း ကာလတြင္ တစ္ျပည္လုံးတြင္ ခရီးသည္ သန္း ၂၉၈၀ ခန္႔ ပုိ႔ေဆာင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယင္းအေတာအတြင္း ေလေၾကာင္း ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္မွု လူဦးေရသည္လည္း ၆၅ သန္းခန္႔ ရွိမည္ ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၁၀ ရာခုိင္နွုန္းခန္႔ တုိးသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio