• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ေျမာက္ကုိးရီးယား အဆင္႔ျမင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ေခ်ာေမာစြာ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-01-10 09:39:49

ေတာင္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား အဆင္႔ျမင္႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တုိ႔သည္ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပန္မြန္ဂၽြန္၏ ေတာင္ကုိးရီးယား ျပည္ဘက္ရွိ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး အိမ္ရာ" ၌ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားက ပ်ံဳခ်မ္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစား ျပိဳင္ပဲြ ပါဝင္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး သေဘာတူညီမွု ရရွိသည္႔အျပင္ ကဲြကြာ မိသားစုမ်ား ဆုံေတြ႔ျခင္း၊ စစ္ေရးဌာနမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ ေတာင္ေျမာက္ကုိးရီးယား ဆက္ဆံမွု ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက၊ ယခုအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြသည္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တင္းမာေသာ အေျခအေနကုိ ေလ်ာ႔ေပါ႔ လာေစျပီး လာမည္႔ အဆင္႔ကာလတြင္ တဆင္႔တုိး ထိေတြ႔ဆက္ဆံမွုအတြက္ ပဏမာ ကူးလူးဖလွယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ (ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio