• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နွစ္သစ္ကူး နွုတ္ခြန္းဆက္စကား နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီး ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-01-02 09:26:38

တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္သစ္ကူး နွုတ္ခြန္းဆက္ စကားကုိ ေျပာၾကားျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ တစ္နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သုံးသပ္ကာ နွစ္သစ္တြင္ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ နုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီးသည္ ရွီက်င္ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကုိ အသီးသီး ခ်ီးက်ဴး ေဝဖန္ၾကပါသည္။

အင္ဒုိနီးရွား တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔- အာရွ ဆန္းသစ္တီထြင္မွု သုေတသန စင္တာ ဥကၠ႒ စူရ္ယုိနုိက၊ တရုတ္ျပည္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေနထုိင္မွုဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ တေလွ်ာက္လုံးဆုိသလုိ ပထမ ေနရာတြင္ ထားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွား တရုတ္ယဥေက်းမွု စင္တာ ဥကၠ႒ ဂ်ိဳဟင္စန္က၊ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ တရုတ္ တုိင္းရင္းသား ယုံၾကည္မွုနွင္႔ သတၱိရွိေၾကာင္းကုိ မိမိ ခံစားမိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္မည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

အေမရိကန္ နုိင္ငံတကာ မူဝါဒ သတင္းအခ်က္အလက္ မဂၢဇင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဂၽြန္စ္က၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားအနက္ ဆင္းရဲမွု ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္ အၾကီးဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္မွုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

   Webradio