• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လာမည္႔နွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ေတာရြာ ကားလမ္း ကီလုိမီတာ ၂ သိန္း ေဖာက္လုပ္မည္

(GMT+08:00) 2017-12-27 10:06:46

တရုတ္ နုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ေတာရြာေဒသ ဆင္းရဲမွု ေလ်ာ႔ခ်ေရး အတြက္ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ နွစ္ကုန္ အထိ ေက်းလက္ေဒသ၌ ကားလမ္း အရွည္ စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ ၃၉ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး လာမည္႔နွစ္တြင္လည္း ကီလုိမီတာ ၂ သိန္း အသစ္ ေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဝူခၽြင္ကင္က၊ ယခုနွစ္ အတြင္း တရုတ္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား၌ ကားလမ္း ကီလုိမီတာ ၂ သိန္း ၈ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ တုိးခ်ဲ႔ ေဖာက္လုပ္ခဲ႔ရာ တစ္ျပည္လုံး ဆင္းရဲေသာရြာ ၉၀၀၀ ေက်ာ္တြင္လည္း ကတၱရာလမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္လုပ္ထားခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio