• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဘက္စုံ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တြန္းအားေပးေန

(GMT+08:00) 2017-12-25 10:03:17

တရုတ္ ဗဟုိ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးကုိ မၾကာမီက ပီကင္း၌ က်င္းပ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ဘက္စုံ တံခါးဖြင္႔ေရး အေျခအေနသစ္ ျဖစ္တည္လာေအာင္ တြန္းအားေပးရမည္ဟု တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရုတ္ စီးပြါးေရး ပညာရွင္မ်ားက၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မွု ပတ္ဝန္းက်င္ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက နုိင္ငံျခား ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ရန္နွင္႔ ဘက္စုံ တံခါးဖြင္႔ေရး အေျခအေန ျဖစ္တည္ေစရန္ အေရးၾကီး အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ နုိဝင္ဘာလအထိ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ယြမ္ေငြ ၈၀၃႔ ၆၂ ဘီလီယံကုိ အသုံးျပဳျပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၉ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာေၾကာင္း သိရပါသည္။

   Webradio