• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္း အေဝးက်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-12-21 14:35:51

     တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ဦးစီးက်င္းပသည္႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္ လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝး၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္မွာ လန္ခ်မ္၊ မဲေခါင္ျမစ္ ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း၊ မီဒီယာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေခတ္ကာလသစ္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တရုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ျမန္မာနွင္႔ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ လန္ခ်မ္- မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၆ နိုင္ငံမွ အဓိက မီဒီယာ ၃၄ ခု မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္၊ မီဒီယားမ်ား ပူးေပါင္ေးဆာင္ရြက္မႈနက္ရွိဳင္စြားျပဳလုပ္ျပီး၊ ပိုမိုၾကံ႔ခိုင္ေသာ လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္္ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးခဲ႔ၾကေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးနိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္၊ (လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ား ပူးတြဲေၾကညာခ်က္)ကို အတူလက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကသည္။ နိုင္ငံအသီးသီးမွ မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္၊ မိမိတို႔ဘာသာစကားျဖင္႔ ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခဲ႔ျပီး၊ ေဒသ တြင္းနိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတို႔အၾကား နားလည္မႈနွင္႔ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ကူးလူးဖလွယ္မႈ နွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အက်ိဳးတူ လိုအင္ဆႏၵကို ေဖာ္ျပခဲ႔ၾကသည္။

၂၀၁၆ခုနွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က လန္ခ်မ္-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္မႈ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝးကို ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ဆန္းယာ႔ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပ ခဲ႔ျပီး၊ ယင္းစနစ္တရားဝင္တည္ေထာင္ျခင္းကို ျပသခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio