• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ဂ်ီဒီပီမွ ၇.၃ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပါရွိ

(GMT+08:00) 2017-12-07 15:46:11

အင္ဒိုနီးရွားဘ႑ေရးဝန္ၾကီးSri Mulyaniက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနျပီး ယခုရရွိသည္႔စာရင္းအရ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသည္ ဂ်ီဒီပီ၏၇.၃ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပါရွိေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းမၾကာမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌါန၏ဝက္ဆိုက္မွ သတင္းအရသိရပါသည္။

   Webradio