• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ပ်ဴးေရးဧရိယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း

(GMT+08:00) 2017-12-07 14:33:11

ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႔ဥကၠဌႏွင္႔ကုလသမဂမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင္႔ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဴးေရးဧရိယာဟက္တာ ၄၁၀၀၀ စိုက္ပ်ဴးထားျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင္႔ယွဥ္လွ်င္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio