• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျပင္သစ္ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းကို ဖိလစ္ပိုင္ရပ္စဲ

(GMT+08:00) 2017-12-06 16:33:20

ဖိလစ္ပိုင္အစားအစာႏွင္႔ေဆးဝါးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ျပင္သစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Sanofi Pasteur ၏ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္း ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းကိုခ်က္ခ်င္း.ယယီ ရပ္စဲရန္ ေတာင္ဆိုေၾကာင္း ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က အေရးေပၚအမိန္႔ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း၊ Sanofi Pasteur သည္ ကမၻာ႔ပထမ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္ဟု မၾကာမီရက္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio