• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ဆုိင္ဟန္ပါ႔ သစ္ေတာျခံသည္ ကုလ အျမင္႔ဆုံး ပတ္ဝန္းက်င္ဆု ရရွိ

(GMT+08:00) 2017-12-06 08:46:52

ကမၻာလုံး ေစာင္႔ၾကပ္သူဆု Champions of the Earth သည္ ကုလသမဂၢ၏ ၾသဇာအာဏာ အရွိဆုံးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ဟုိေပ ျပည္နယ္ ဆုိင္ဟန္ပါ႔ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စက္ယနၱရားသုံး သစ္ေတာျခံ အပါအဝင္ အဖဲြ႔အစည္းသုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ ၆ ခုတုိ႔သည္ ကမၻာလုံး ေစာင္႔ၾကပ္သူဆုကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံကိန္းအဖဲြ႔သည္ ကင္ညာနုိင္ငံ နုိင္ရုိဘီျမိဳ႔၌ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ကမၻာ႔ေစာင္႔ၾကပ္သူဆုမ်ားကုိ ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး တုိးျမွင္႔ေရး နယ္ပယ္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု ျပဳလုပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းနွင္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခ်ီးျမွင္႔ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ခ်ီလီ သမၼတ၊ အေမရိကန္ အာကာသ ဦးစီးဌာန ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွုဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း သိပၸံပညာရွင္ န်ဴမန္၊ အမ်ားသုံး မုိဘုိင္း စက္ဘီး ကုမၸဏီ CEO ဟူေဝေဝ၊ ဆုိင္ဟန္ပါ႔ သစ္ေတာျခံ စုိက္ပ်ိဳး တည္ေထာင္သူမ်ား အပါအဝင္ အဖဲြ႔အစည္းနွင္႔ ပုဂၢိဳလ္ ၆ ခုတုိ႔သည္ ကမၻာလုံး ေစာင္႔ၾကပ္သူဆုကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio