• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2017-11-14 13:30:13

      တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း က ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ မနီလာျမိဳ႔ေတာ္ တည္းခိုရာ ဟိုတယ္၌ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္ဆန္နွွင္႔ ေတြ႔ဆံု နႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုနႈတ္ဆက္ခဲ႔ရာ၌၊ လီေခ႔ခ်န္က တရုတ္နွင္႔ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံသည္၊ ရိုးသားျဖဴစင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ကေမၻာဒီးယားအေနနွင္႔၊ နိုင္ငံအေျခအေနနွင္႔ ကိုက္ညီေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းဆက္လက္ေရွ႔ရႈသြားရန္ တရုတ္ျပည္က ေထာက္ခံျမဲ ေထာက္ခံေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဟုန္ဆန္ကလည္း၊ ကေမၻာဒီးယား-တရုတ္ဆက္ဆံမႈသည္၊ ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးျပီး နက္ရွိဳင္း ၾကံခိုင္ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားအေနနွင္႔၊ နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစသည္႔နယ္ပယ္မ်ားမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈနွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ နွစ္နိုင္ငံ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆက္ဆံမႈ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ တစ္ဆင္႔တက္တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio