• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွု ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္း

(GMT+08:00) 2017-11-14 10:03:56

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကုိ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံ မနီလာျမိဳ႔ နုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး စင္တာ၌ က်င္းပ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ အာဆီယံ ၁၀ နုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

 လီေခ႔ခ်န္က၊ အာဆီယံ၏ ေဆြးေႏြးေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွုမ်ား အနက္ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမွုသည္ ရွင္သန္မွုနွင္႔ အနက္သေဘာ အရွိဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ အာဆီယံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စာခ်ဳပ္တြင္ အေစာဆုံး ပါဝင္ျပီး အာဆီယံနွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု အေစာဆုံး ထားရွိကာ အာဆီယံနွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇူန္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္စဥ္ အေစာဆုံး စတင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

လီေခ႔ခ်န္က၊ လာမည္႔နွစ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွု ထားရွိသည္႔ ၁၅ နွစ္ ျပည္႔ေျမာက္နွစ္ ျဖစ္ျပီး နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ တာလတ္ တာရွည္ စီမံကိန္းကုိ ေရးဆဲြရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွု ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ရန္၊ ၂+၇ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ကုိ ၃+ x ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ အျဖစ္ အဆင္႔ ျမွင္႔တင္ရန္၊ နုိင္ငံေရး လုံျခံဳမွု၊ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး၊ လူမွု ယဥ္ေက်းမွု ကူးလူးဖလွယ္ေရး အပါအဝင္ ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္ သုံးခုကုိ အဓိကအျဖစ္ ထားသည္႔ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုကုိ အေထာက္အကူ အျဖစ္ ထားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု မူေဘာင္သစ္ကုိ ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio