• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္မွလူတစ္​ဦး​ခ်င္းယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ၀န္ေဆာင္မႈ သြင္းကုန္ပို႔္ကုန္ အရိွန္အဟုန္ႏွင္႔ တိုးတက္

(GMT+08:00) 2017-11-10 12:43:08
တရုတ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌါနမွ မၾကာခင္ကထုတ္ျပန္သည္႔ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း တရုတ္ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္း( telecommunication)၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ပမာဏသည္ ယြမ္ေငြ ၂၃၁.၉၁ ဘီလီယံရိွျပီး၊ မႏွစ္က အလားတူ အခ်ိန္ကာလထက္ ၂၅.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင္႔ေၾကာင္း၊ ပညာေရး ပစၥည္းပိုင္ခြင့္သံုးေငြ သြင္းကုန္ပို႔္ကုန္ ပမာဏ ၁၆၈ ဘီလီယံ၊ မႏွစ္ကထက္ ၃၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင္႔ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ၀န္ေဆာင္မႈ သြင္းကုန္ပို႔္ကုန္ ပမာဏက မႏွစ္ကထက္ ၁၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင္႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။
   Webradio