• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ယူနန္ျပည္နယ္က လက္သမားတစ္ေယာက္ဟာ အာလူးေပၚမွာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲခဲ႔ရာ အခု သူဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေရပန္းစားေနတယ္။

(GMT+08:00) 2017-11-10 12:28:00

အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ယူနန္ျပည္နယ္က လက္သမားတစ္ေယာက္ဟာ အာလူးေပၚမွာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲခဲ႔ရာ အခု သူဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေရပန္းစားေနတယ္။
   Webradio